Algemene Leveringsvoorwaarden
 
Algemeen:
www.mijnspeeleiland.nl levert een assortiment Speelgoed, Spellen en Puzzels van diverse merken meestal uit voorraad. De webshop is een onderdeel van Multi-brandtoys V.O.F. gevestigd te Zwolle. Ons KvK nr te Zwolle 72718072. Ons BTW nr NL 8592.11.344 B01
 
Aanbiedingen:
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid,  Op=Op. Typefouten en modelwijzigingen blijven ten alle tijde voorbehouden.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen www.mijnspeeleiland.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt getoond.

Levertijden:
www.mijnspeeleiland.nl levert meeste artikelen veelal uit voorraad uit eigen winkel. Het kan voor komen dat ten tijde u een bestelling plaatst er natuurlijk ook verkopen plaats vinden in de winkel. Hierdoor treden voorraad verschillen op! Uiteraard worden die doorgaans weer binnen enkele dagen aangevuld. De voorraad die u ziet op onze website is daardoor helaas NIET altijd bindend! 
 
Indien artikelen toch niet op voorraad blijken te  zijn (door winkelverkopen) ontvangt U hierover zo spoedig mogelijk een bericht per email. Naar aanleiding hiervan kunt u per direct het artikel of dan wel de gehele order annuleren, u ontvangt dan uw betaling terug binnen enkele dagen.
Indien een artikel niet binnen 21 dagen op voorraad kan zijn zullen wij u hiervan op de hoogte brengen middels een email bericht. In dit bericht zullen wij dan een voorstel doen tot annulering, of u vragen of het nog enige tijd mag duren alvorens wij tot levering over kunnen gaan. Ook na dit bericht heeft koper het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
 
De goederen worden verstuurd van Maandag t/m Vrijdag, en kunnen nog op Zaterdag geleverd worden.

www.mijnspeeleiland.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden,  en of model wijzigingen.

Verzending, Afhalen,  Factuur en betalingsmethoden:
 
De voorwaarde die hiervoor geldt is dat U uw bestelling doet via onze website, en bij de verzend opties de optie  Afhalen kiest. Vervolgens worden hierdoor de Porto kosten niet in rekening gebracht.
 
Zodra de betaling is ontvangen worden de bestelde artikelen op ons afhaal adres klaar gelegd. Op het moment dat ze daar klaarliggen krijgt u een emailbericht hiervan.
 
Pas vanaf dat moment kunt u terecht op het volgende adres:
Speeleiland
Eiland 11
8011 XR Zwolle
tel 038-4210525
 
De gewone bestellingen worden geleverd via Fietskoeriers en/of DHL Parcel.

www.mijnspeeleiland.nl bevestigd uw order, en het versturen van uw order per e-mail aan het door u opgegeven e-mail adres.  
Ook de factuur ontvangt u na bevestiging van uw order per email. De pakbon ontvangt u bij ontvangst van de bestelling. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

LET OP: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. www.mijnspeeleiland.nl  gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

De volgende betalingsmogelijkheden bieden wij u :

1.   Binnenlandse betaling Per Overschrijving vooruit:   ABN iban: NL16 ABNA 0885 6655 62 t..n.v. Multi-brandtoys V.O.F te Zwolle.  Buitenlandse betaling kan alleen gedaan worden op  Iban  ABN iban: NL16 ABNA 0885 6655 62 Bic  ABNANL2A  tnv Multi-brandtoys V.O.F te Zwolle
 
2.  Betaling middels iDEAL (veilig en vertrouwd via uw eigen bank)
 
3.Via Paypal (veilig en vertrouwd )
4. Via VVVcard (wettelijk maximum 50€ en 1 Kaart)
 
De normale order/verzendkosten bij 100% vooruit betaling bedragen 6.75€  ongeacht het formaat, en het aantal te versturen artikelen/pakketten. Vanaf 50.-€ ontvangt u de goederen binnen Nederland port vrij. In sommige gevallen kunnen vaste verzendkosten berekend worden! Dit staat bij het product vermeld, en dient voor verzekerd versturen en handtekening.

Tarieven gelden alleen voor verzendingen binnen Nederland.

Voor verzendingen naar het buitenland ( België en Duitsland) geldt een tarief van 9.90€ (max 20 kilo). Deze kosten worden ten alle tijden berekend. Portvrij versturen is hier niet mogelijk.
Afkoelingsperiode:
Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van de retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. www.mijnspeeleiland.nl zal in geval van ontbinding van de overeenkomst, binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen met uitzondering van de verzendkosten.

Indien het/de artikelen welke gekocht is/zijn via onze website niet aan uw verwachtingen voldoen/t, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 14 dagen worden teruggestuurd. De consument ontvangt dan het geld terug met uitzondering van de verzendkosten. De consument betaald zelf de kosten van retourzending.

Gegevensbeheer en privacy:
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door www.mijnspeeleiland.nl nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een email (shops@speeleilandzwolle.nl ) te sturen met als titel: "Opvraag adres gegevens" of "Verwijder adres gegevens". Dit is alleen mogelijk met het reeds eerder gebruikte email adres dan wel middels een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. 

www.mijnspeeleiland.nl zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nimmer voor commerciële doeleinden worden doorverkocht. Uw gegevens staan op een beveiligde SSL server opgeslagen.
 
Prijsbeleid:
Prijzen op onze website zijn vaak van tijdelijke aard, en daarom alleen geldig bij een bestelling via onze site.

Betaling dient te geschieden via een van de geboden mogelijkheden.

Garantie, Niet-goed geld terug en Klachten:
www.mijnspeeleiland.nl draagt zorg voor een correcte afhandeling van uw bestelling.
Op alle door www.mijnspeeleiland.nl geleverde producten zit garantie t.a.v. fabrieks-/montagefouten.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u www.mijnspeeleiland.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk  (per e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient per email  (shops@speeleilandzwolle.nl )

spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.


www.mijnspeeleiland.nl stelt een prettige relatie met onze klanten op prijs en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Heeft  u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar.  Dit kan via e-mail naar: shops@speeleilandzwolle.nl

We zoeken dan gezamenlijk een oplossing.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

www.mijnspeeleiland.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, model wijzigingen, en teksten.